Céljaink

 

Kedves Látogató/Érdeklődő,

 

A 2011-ben megalakult Tiszaújvárosi Kajak - Kenu és Sárkányhajó Egyesület célja a tiszaújvárosi kajak-kenu sportélet megújítása. A Sportegyesület segítségével és aktív közreműködésével megvalósul a szabadidősporttól az élsportig terjedő széles társadalmi igényt kielégítő vízi sportélet.

Sportegyesületünk fontos szerepet vállal a közösségépítés és a fiatalok nevelése területén úgy, hogy a szakmai munkát a minőségre és az eredményre való törekvés jellemzi.

A Tiszaújvárosi Kajak - Kenu és Sárkányhajó Egyesület tagjai szeretnék ha a jövőben minél több fiatal és idősebb sportolnivágyó választaná ezt a szép sportágat, ahol szakembereink segítségével tehetségük, képességük kibontakozhat, az álmaik beteljesedhetnek és ahol sikeres sportemberekké, sikeres emberekké  válhatnak.

Sporttevékenységünk során alkalmazzuk azokat a korszerű módszereket és eszközöket, amelyek ma a sportág élvonalát jellemzik. Egy olyan sportegyesületet kívánunk felépíteni és működtetni, ahol egymásra talál versenyző és edző, ahol a közös cél és a közös munka sikereket eredményez, ahová tartozni öröm, ahol együtt edzeni érdem és érdemes. Ezen célok eléréséhez biztosítjuk a legjobb feltételeket mind a szakmai munka, mind a versenyeztetés és a szervezés területén úgy, hogy tevékenységünk során kiemelt szerepet kap a versenysport és ezen belül is a szervezett utánpótlás nevelés.

Ezen célok megvalósításának egyik eszköze az általunk megálmodott és támogatott utánpótlás nevelő centrum, melynek keretei között létrejön a sportiskolai rendszerű kajak-kenu képzés. Évfolyamonkénti és nemenkénti bontásban, új szemlélettel és megújult módszerekkel, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a kiváló sportági alapok megszerzése után a sikert az értékmegőrző szakmai munka és a versenyzői akarat biztosítja.

Az általunk legfontosabb feladatnak tekintett utánpótlás nevelés, alapelveink szerint megfelelő szervezeti keretek között, széles alapokra épül, ahol megvalósul a minőségi képzés és érvényesül a tehetséggondozás.

szabadidősport területén beindítjuk a sárkányhajó szakágat. A sárkányhajózást a kezdők oktatásának szolgálatába állítjuk, továbbá csapatépítő jelleggel rendszeres sportolási lehetőséget biztosítunk a tiszaújvárosi vállalatok, cégek, intézmények és más kollektívák számára is.

A szakág fejlesztése érdekében célunk iskolai sárkányhajó bajnokság szervezése.

Lehetőséget biztosítunk a szabadidős kajakozáshoz, kenuzáshoz és a vízi túrázáshoz is. Örömmel visszavárjuk a ma már „masters” korú régi kajakosokat, kenusokat, szakmai tapasztalataikra és segítségükre is számítva.

Bekapcsolódunk Tiszaújváros sportközéletébe, hogy megjelenésünkkel színesíteni tudjuk a városi rendezvényeket, sportrendezvényeket. Feladatot vállalunk a „Duna (Tisza) Stratégia” megvalósításában és a Nemzetközi Tisza-túra lebonyolításában.

Céljaink elérése érdekében folyamatos és szoros együttműködésre törekszünk Tiszaújváros általános és középiskoláival, a környező települések iskoláival, más sportágak képviselőivel, a sportági szakszövetség szakembereivel, Tiszaújváros Önkormányzatával és a szülőkkel.

Egyesületünk hasznosítani kívánja azt a szellemi tudást, szakmai tapasztalatot, melyet a tiszaújvárosi kajak-kenu sport eddig felhalmozott. A folytonosságot képviseljük elődeinkkel, őrizzük hagyományainkat úgy, hogy közben megújulunk és megfelelünk a XXI. század kihívásainak.

Sportegyesületünk „kapuja” nyitva áll mindenki előtt, a kívánt célok elérése érdekében számítunk a testnevelő tanárok, a képzett kajak – kenu edzők, a sportszakemberek, az egykori tiszaújvárosi kajakosok és kenusok, a város sportszerető lakói, valamint mindazok támogatására, akik céljainkkal egyetértenek.

E célok megvalósításának záloga a körvonalazódó széles társadalmi összefogás, az alapító tagok sportág iránti elkötelezettsége és szakmai hozzáértése, továbbá tapasztalata, szervező készsége és áldozatvállalása.

Szeretnénk, hogy a hosszútávú, tudatosan felépített sportágfejlesztési tervünk végrehajtása és minősége, illetőleg az elért eredményeink alapján értékeljék munkánkat.

 

Tiszaújvárosi Kajak – Kenu és Sárkányhajó Egyesület